Welkom!

 
 
   

RT81 heeft een nieuw goed doel gevonden voor de komende jaren!

Project Beschrijving :”Break out” an active step outside.

Initiatiefnemers

Politie-eenheid Rotterdam (www.politie.nl) en Ronde Tafel 81 (www.rt81.nl)

Doel en doelgroep

Politie-eenheid Rotterdam bestaat uit een gebied wat zich uitstrekt van Middelharnis tot aan Bleiswijk en van Gorinchem tot aan Hoek van Holland. Binnen dit gebied liggen twee grote steden namelijk Rotterdam en Dordrecht. In dit gebied wonen ruim 1,5 miljoen inwoners en is daarmee de grootste veiligheidsregio van Nederland op het gebied van populatie. Binnen dit gebied werken ongeveer 7000 politiemensen.

De politie-eenheid Rotterdam heeft continue te maken met agressie tegen haar medewerkers. Uit onderzoek blijkt dat er elke dag gemiddeld 16 geweldsmisdrijven per dag plaatsvinden in alleen gemeente Rotterdam. Ruim 78% van de politiemensen geeft aan ten minste 1 keer per jaar geconfronteerd te zijn geweest met agressie of geweld welke gericht is tegen de politieambtenaar. 43% van alle politiemensen binnen de eenheid Rotterdam zegt meer dan eens met geweld te zijn geconfronteerd.

Jaarlijks worden tussen de 700 en 800 incidenten van geweld gemeld tegen agenten in de regio Rotterdam alleen; en hierbij gaat het enkel om de gemelde gevallen.

Achter deze statistieken schuilt ook een persoonlijk verhaal. Tussen de 2% en 5% van de agenten in de politie-eenheid Rotterdam zijn, als gevolg van het geweld of andere traumatische gebeurtenissen, slachtoffer geworden van Posttraumatische Stress Stoornis (PTSS). Hierdoor zijn zij niet meer in staat om hun maatschappelijke taak te vervullen en vallen daarnaast vaak in een sociaal isolement.
Politieagenten zijn mensen die gewend zijn voor anderen op te komen. Zij stappen naar voren waar anderen weglopen en doen dit dag in dag uit. Het voelt voor deze mensen extra vreemd als ze door een ziekte, die niet zichtbaar is, hun werk niet meer kunnen doen en de maatschappij niet meer kunnen dienen. De betreffende politieagenten voelen zich soms te kort schieten, tegenover hun collega’s, familie, vrienden en de maatschappij. Het kan er toe leiden dat men sociaal ontwijkend gedrag gaat vertonen. Dit leidt ertoe dat men sociaal ontwijkend gedrag gaat vertonen. Omdat mensen met PTSS intensieve aandacht en ondersteuning nodig hebben, beschikken de verschillende politie-eenheden over middelen om deze groep te ondersteunen op het gebied van psychische hulp. Desondanks is er nog winst te boeken als het gaat om de maatschappelijke re-integratie van deze collega’s

De Rotterdamse Ronde Tafel 81 heeft daarom besloten hier iets aan te doen. In nauwe samenwerking met het Politie eenheid Rotterdam zet de Ronde Tafel 81 zich in om activiteiten te organiseren voor agenten die leiden aan PTSS, of andere langdurige psychische klachten, zoals burn-out. Hierdoor wordt getracht deze door ziekte getroffen hulpverleners uit hun sociaal isolement te halen, de revalidatietijd te verkorten en zich weer onderdeel van de samenleving en de politieorganisatie te doen voelen. Juist door deze ondersteuning te bieden vanuit de maatschappij, kunnen de hulpverleners die dag en nacht paraat stonden voor anderen, zich weer gesterkt en gewaardeerd voelen.

PTSS onder hulpverleners

Posttraumatische Stressstoornis (PTSS) is een psychische aandoening die het gevolg is van een schokkende (traumatische) gebeurtenis. Je kunt bijvoorbeeld PTSS krijgen als je direct wordt geconfronteerd met een levensbedreigende situatie of met een ernstige verwonding van jezelf of een ander.

De meeste mensen kunnen een traumatische ervaring zelf verwerken. Bij sommigen komen angst en machteloosheid echter in alle hevigheid terug, soms lang na hun schokkende ervaring, en dat kan op een PTSS duiden. Of iemand PTSS ontwikkelt hangt af van een groot aantal factoren. Een belangrijke rol spelen de aard, ernst en duur van het trauma en de mate waarin iemand zich machteloos heeft gevoeld en doodsangst doorstond. Binnen hulpverleningsinstanties en defensie is het risico op uitval met PTSS vele malen groter dan voor mensen in de burgermaatschappij. Dit om de simpele reden dat deze mensen veelvuldig in contact komen met situaties die als schokkend of traumatisch kunnen worden bestempeld.

Wat is PTSS?

Als je aan PTSS lijdt, beleef je het “trauma” telkens opnieuw. Je moet telkens aan een of meerdere traumatische gebeurtenis(sen) denken en je droomt erover. Verder vermijd je situaties die aan de gebeurtenis doen herinneren. Belangstelling voor anderen of voor activiteiten wordt minder. Je wordt prikkelbaar, bent overdreven alert en hebt moeite te concentreren. Ook gaat PTSS doorgaans gepaard met somberheid of uit het zich in onverklaarbare lichamelijke klachten en pijn. De verschijnselen wisselen elkaar af: het ene moment heb je last van herbelevingen en dan weer overheerst vermijding; wat zich bijvoorbeeld kan uiten in depressiviteit, het afsluiten voor anderen, gevoelens van emotionele verdoving en gevoelloosheid. Dit kan in sommige gevallen leiden dat men heil gaat zoeken in drank en/of drugs.

Deze en mogelijke andere klachten maken dat je niet meer jezelf bent. PTSS ontwricht je leven - en dat van je omgeving.

Opzet en programma

De Ronde Tafel 81 heeft in samenspraak met het politie-eenheid Rotterdam besloten om een programma op te zetten voor politiemensen met PTSS.

Ons doel is activiteiten te organiseren voor politiemensen met beroep-gerelateerde ziektes als PTSS om hiermee het revalidatieproces te stimuleren en te zorgen dat de kloof tussen patiënt en de maatschappij minder groot wordt. Het is bewezen dat het herstel van mensen met PTSS-klachten versneld kan worden door de sociale kloof te overbruggen door bijvoorbeeld buiten te sporten of überhaupt buiten te zijn.1 Daarnaast zijn er onderzoeken geweest waarin staat dat het contact met dieren (bijvoorbeeld honden) erg goed helpt. Het zware leven van mensen met PTSS is vaak onhoudbaar. Ze durven de straat niet meer op en hebben veel last van angstaanvallen. Een hond zorgt voor afleiding zodat de kans op een angstaanval kleiner wordt.

Kijkend naar beide onderzoeken zijn er een aantal stappen die de politie-eenheid Rotterdam wil ondernemen. Enerzijds kan dat zijn door buitenactiviteiten te organiseren. Dit kunnen bijvoorbeeld laagdrempelige activiteiten zijn zoals een strand/bos wandeling, bladeren rapen/verzamelen, maar ook actievere activiteiten zoals kanoën of een survivalbaan overwinnen. Voor patiënten die hier nog niet aan toe zijn of nog geen behoefte hebben aan te veel prikkels wordt er nu onderzocht of de mogelijkheid bestaat om de zogenoemde ‘knuffelhonden’ van de politie-eenheid Rotterdam in te zetten om de patiënten een uur/dagdeel/dag te stimuleren om te bewegen door de stap naar buiten te maken.

In beide gevallen gaat het om low input/high output activiteiten. Dit wil zeggen dat er nauwelijks iets door de patiënten met PTSS geregeld hoeft te worden, maar dat de uitwerking grote gevolgen kan hebben voor de patiënten en indirect voor de maatschappij. De persoonlijke en maatschappelijke impact die het ‘Break Out” project nastreeft zijn het:
- Aanbieden van ondersteuning aan het re-integratie en revalidatieproces vanuit de maatschappij; en
- Mogelijke verkorting van de duur van ziekteverzuim.

De Ronde Tafel 81 wil doormiddel van een inzamelingsactie fondsen werven om deze activiteiten te kunnen bekostigen. De casemanagers van het politie-eenheid Rotterdam zullen de leidende partner zijn gedurende de voorbereiding van de activiteiten. Daarnaast willen de leden van de Ronde Tafel 81 alsook enthousiaste vrijwilligers zich beschikbaar stellen voor het helpen tijdens de bovengenoemde activiteit(en).

Zoals het er nu naar uitziet zullen de eerste activiteiten georganiseerd worden in het voorjaar van 2018.

Op welke wijze kunt u samen met RT81 bijdragen aan dit goede doel?
Exclusief wijnpakket*:
1) 2-vaks Prijs: Euro 25,-
2) 3-vaks Prijs: Euro 37,50,-
3) 4-vaks Prijs: Euro 50,-
(alle pakketten zijn beperkt beschikbaar, wees er snel bij!)

* Op verzoek kunnen we een presentatie-vel toevoegen van het Goede Doelen project en de smaaknotities van de wijn